O čom bude vaša diplomová práca?

To je práve to prvé a rozhodujúce. Téma toho, o čom chcete písať, ktoré sa týka vášho odboru, ktorý študujete. V prvom rade vás asi dané téma musí zaujímať. Inak by bolo ťažké dať niečo súvislé dohromady a ešte so všetkými potrebnými podmienkami a príslušenstvom. Dôležité je mať dostatok času, pretože okrem písania sa musíte aj pripravovať na štátnice. Takže práce máte v poslednom ročníku viac, než dosť. V žiadnom prípade sa nerozhodnite pre takú vec akou je nečestné plagiátorstvo. Ak si neviete sami poradiť, tak radšej vyhľadajte pomoc, ktorá je legálna a dokáže vás doviesť, až k úspešnému ukončeniu štúdia i s titulom.

Začiatok vašej kariéry

Diplomová práca nie je len potrebná formalita, ktorú musíte splniť, aby ste dokončili školu, ktorú ste si vybrali. Je to vlastne aj akýsi podvedomý štart vašej pracovnej kariéry, ktorá vás po úspešnom ukončení čaká. Možno budete písať práve o tom, čomu sa budete i v budúcnosti plne venovať, a čo vás bude baviť. A týmto zhromažďovaním informácií o teórii aj praxi sa dostanete o krok dopredu.